دانلود نمونه فایل شماره ها

توجه

کاربر گرامی ارسال لینک در متن پیام هنگام ارسال ممکن باعث بلاک شدن شما شود

ارسال پیامک انبوه از واتساپ با متن های مختلف برای بلاک نشدن

ارسال پیامک انبوه از واتساپ
ویدیو آموزشی ارسال پیامک انبوه از گروه های واتساپ

ارسال پیام انبوه ایتا

ارسال پیام انبوه روبیکا

عدم ارسال پیامک به مخاطبین با عدم تمایل

ویدیو آموزشی ارسال پیامک انبوه دیگر قسمت ها
ویدیو آموزشی ارسال پیامک انبوه از فایل اکسل ترکیبی
افزودن کد کشور به شماره موبایل تماس
ارسال پیامک انبوه، شماره ساز نرمال
ارسال پیامک انبوه ، شماره ساز تصادفی
سایر ویدیو ها آموزشی
توجه

توصیه میشود هنگام ارسال پیام از شبکه های اجتماعی تماس های خود را برای جلوگیری از متوقف شد ارسال مسدود کنید. این امکان در منوی کشوی برنامه در قسمت بلاک تماس ها قرا

توجه

برای ارسال پیام انبوه در واتساپ میتوانید از سیم کارت مجازی هم استفاده کنید کاربر گرامی برای ارسال پیام از واتساپ شماره های شما باید کد کشور داشته باشد . بعد ارسال از تنظیمات دستگاه در دسترسی ها گزینه پیامک انبوه واتساپ را خاموش کنید تا بتوانید در واتساپ بصورت دستی تایپ کنید

توضیحات

برای ارسال پیام انبوه در واتساپ میتوانید از سیم کارت مجازی هم استفاده کنید

کاربر گرامی برای ارسال پیام از واتساپ شماره های شما باید کد کشور داشته باشد . بعد ارسال از تنظیمات دستگاه در دسترسی ها گزینه پیامک انبوه واتساپ را خاموش کنید تا بتوانید در واتساپ بصورت دستی تایپ کنید ارسال پیام انبوه از واتساب تا تعداد 180 پیام در روز بدون بلاک شدن تست شده است مدنظر داشته باشید به علت استفاده از سیمکارت های شخصی جهت تبلیغات انبوه و گسترده میتواند باعث مسدود شدن سیمکارت توسط اپراتور و وزارت ارتباطات باشد .لذا از برنامه بصورت استاندارد توصیه می شود برای ارسال پیامک چندین سیمکارت تهیه کنید و از هر یک سیم کارت در حدود 80 پیامک در 24 ساعت ارسال کنید اگر فایل اکسل یا متنی در فایل منجیر سیستم بارگذاری نشد، از فایل منجیر اپ استفاده کنید

در فایل اکسل نوع ستون ها باید از نوع رشته یا حروف باشد نه عدد

در ابتدای شماره ها صفر یا کد کشور الزامی است

برای ارسال پیام های مختلف به شماره های مختلف به در فایل اکسل یا متنی ردیف ها را به شکل زیرتعریف کنید

[شماره]-divide-[متن پیام]
09121112222-divide-متن پیام 1
09121112223-divide-متن پیام 2
09121112244-divide-متن پیام 3™رادیکال قرمز